top of page

fre 13 maj

|

Hälsans hus

Syster Cirkel

Vrede som livskraft & inre kompass

Registration is closed
See other events
Syster Cirkel
Syster Cirkel

Time & Location

13 maj 2022 18:00 – 21:00

Hälsans hus, Mårtenstorget 6, FL 2, 223 51 Lund, Sverige

Guests

About the event

* Descprition in English further down 

Vrede är en bortglömd källa till livskraft som ger oss tillgång till vår själs längtan och hjälper oss att förkroppsliga vårt syfte i livet. Vrede är en form av ilska som reagerar på det som är orätt och gränsöverskridande. När vi är i kontakt med vår vrede så kan vi låta den vara vår kompass i världen och visa oss vägen vidare när vi gått vilse.

Vi lär oss ofta tidigt i livet att vår ilska inte är välkommen och i värsta fall även farlig för oss, vilket leder till att vi tappar kontakten med dess värdefulla kraft. När vi inte har tillgång till vår ilska längre kan vi få svårt att uttrycka våra behov, sätta gränser och använda vår röst för det som är viktigt för oss.

Ilskan lever kvar i vår kropp och talar till oss, även om vi glömt bort hur vi ska lyssna på den och följa dess impulser. Genom kroppen kan vi återställa vår relation med vår ilska, närma oss den med nyfikenhet och igen få tillgång till vreden som kraftkälla i vårt innersta.

Under denna kväll så utforskar vi temat vrede & ilska tillsammans genom att varsamt närma oss den i embodiment övningar, meditation, psykologisk teori, röst och rörelse samt hjärtöppnande delning & reflektion.

PRIS: 250kr

* Vi önskar att alla ska ha möjlighet att delta i våra event, så hör av dig om pengar är ett hinder men du känner dig kallad att delta så försöker vi att finna en lösning.

JOSEFINE YRJANS

Jag har ett stort intresse för mänsklig potential och personlig utveckling. Speciellt frågor kring kvinnors frigörelse och hur vi kan skapa en mer medkännande och människovänlig värld.

Jag arbetar som legitimerad  psykolog i mitt eget företag Living in Attunement, där jag erbjuder terapi, coaching och kurser genom att kombinera psykologi med embodiment och mindfulness traditioner.

Jag älskar att skapa och vara en del av gruppfält där vi i kommer samman i förhöjd närvaro med intention att lära, känna och uttrycka oss autentiskt.

Jag blir berörd av musik, dans, poesi och naturen. För mej sådana källor till livfullhet, kontakt och vördnad inför livet och oss själva.

Läs mer här https://www.josefineyrjans.com/

IDA HELMERS

Jag älskar att skapa gruppfält där våra hjärtan kan öppnas, våra kroppar och nervsystem kan känna sig trygga och alla delar av oss känna sig välkomna. När jag håller space så tillåter jag mig också att visa mig med allt som är, så att jag inte tar på en mask som skapar en mur mellan oss.

Jag brukar kalla mig själv för relationsnörd, för att jag älskar att utforska olika sätt att relatera och ser relationer som en väg till personlig utveckling och ömsesidig läkning. Det är den vägen jag vill bjuda in dig till genom dessa cirklar: vägen där vi vandrar tillsammans hem till oss själva.

Jag går just nu en Somatic Experiencing Practitioner utbildning där jag lär mig mer om nervsystemsreglering och traumaläkning. Före det har jag deltagit, assisterat och gått många utbildningar inom Embodied Intimacy. Min bakgrund är mindfulnessinstruktör, hälsocoach och massageterapeut samt waldorfpedagog.

Genom min egen läkningsresa fann jag en passion för relationell läkning och trauma förståelse, som jag djupdykt i via många olika källor de senaste åren. Jag brinner speciellt för att medvetandegöra nedärvt relationstrauma och att ge föräldrar verktyg för att kunna möta sina barn på ett nytt och mer närvarande sätt.

FACEBOOK EVENT:

Kika in på eventsidan med jämna mellanrum för uppdateringar och inspiratino kring temat.

AVBOKNINGSPOLICY

Upp till en vecka innan eventet betalas 50% tillbaka, efter det är biljetten inte återbetlningsbar. Du är däremot välkommen att skänka eller sälja din biljett till någon annan om du inte kan komma, eller ha den innestående till en av våra cirklar inom 3 månader.

KOMMUNAL TRANSPORT

Hälsans hur ligger precis vid hållplatsen "Bankgatan" och nära Botulfsplatsen.

PARKERING

Parkering finns ibland på torget utanför, annars i P-huset ovanför Coop eller en 7min promenad därifrån på Södra Esplanaden.

SAMÅKNING

Skriv gärna i eventet på FB om du söker eller erbjuder skjuts, så kan samåkning ordnas.

KONTAKT

Har du några frågor innan eventet är du välkommen att höra av dig till oss på FB eller till  info@idahelmers.se & josefine.legpsykolog@gmail.com

Om du inte hittar så når du oss på 073-2081825 tills vi börjar.

IN ENGLISH

*We are happy to hold the event in English if needed, just let us know beforehand if you dont speak Swedish.

Rage is a long forgotten source of life force that gives us access to our souls longings and helps us to embody our purpose in life. Rage is a form of anger that reacts to what is unfair and unjust. When we are in touch with our rage it can become our compass in the world and show us the way when we get lost.

We often learn early in life that our anger is not welcome and in worst case scenarios even dangerous for us, which leads to us loosing connection to its valuable power. When we're not connected to our anger we will struggle to express our needs, assert our boundaries and use our voice for what is important to us.

Our anger lives in our body and speaks to us, even when we´ve forgotten how to listen to it and follow its impulses. Through our body we can resume our relationship to it and approach it with curiosity, to again access the immense source of power of our rage in our core.

During this evening we explore the theme of rage & anger together through soft meditation, embodiment exercises, psychological theory, voice & movement as well as heart opening sharings & reflections. 

PRICE: 250kr

We wish for everyone to be able to attend our circle so if money is scarce for you atm but you still feel called to join - please contact us to see if we can find a solution.

JOSEFINE YRJANS

I have a great interest in human potential and personal growth. And especially questions around women's liberation, the rising of the femnine and what it means to live a soulful life. I work as a clinical psychologist in my private practice Living In Attunement. Where I offer therapy, coaching and courses. By combining modern psychology with embodiment and spirituality.

I love to create and be part of intentional fields and groups where we come together to honour and nurture all that is sacred, to celebrate and heal.

I'm also a mother, lover of beauty, movement, music and poetry.

IDA HELMERS

My biggest passion is to create safe spaces where we can open our hearts & show up as our authentic selves, through that we heal what separates us especially as sisters.

I hold space with integrity and an open heart, allowing myself to also show up with what is and not put on a mask that creates a wall between us.

Often I call myself a relational nerd, because I see relationships as a path of personal growth and mutual healing. This is the path I want to invite you into through circles & workshops: a path where we can walk each other back home.

I have spent a lot of time participating, training & assisting in the Embodied Intimacy community will start a Somatic Experiencing training this spring. I have a background as a Mindfulness instructor, health coach and massagetherapist as well as healing and energy work.

The last couple of years I found a passion for relational healing and somatic awareness on my own healing journey and have since then dived into teachings around trauma theory, somatic resourcing & developmental psycholgy.

FACEBOOK EVENT: https://fb.me/e/n2lFQZr3y

Come check out the FB event regularly for updates, inspiration and information before the event. You are also welcome to invite your friends that might appreciate this circle.

CANCELLATION POLICY

Up until one week before the event we refund 50% if you have to cancel your ticket, after that tickets are non refundable. You are welcome to gift or sell your ticket to someone else if you can’t make it.

COMUNAL TRANSPORT

Hälsans Hus is very close to Bankgatan bus stop in Lund and about 5 min walking distance from bus stop Botulfsplatsen.

PARKING

There is sometimes parking available on the market place nearby, otherwise almost always in the parking garage at Mårtenstorget above Coop or 7min walk away at Södra Esplanaden.

CARPOOLING

Post in the event on FB if you can offer a ride or want a ride from some of the cities close by.

CONTACT

If you have any questions please reach out to us on FB or at: info@idahelmers.se or josefine.legpsykolog@gmail.com

If you have trouble finding the place you can reach us at 073-2081825 up until starting time.

Tickets

  • Sisters

    250,00 kr
    Tax: Moms included
    Sale ended

Total

0,00 kr

Share this event

bottom of page